چگونه پولدار شویم

برای دست یافتن به پول فراوان، نخست باید به کاری بپردازید که از آن لذت می برید.

 

دلیل این امر بسیار ساده است. اگر به کاری مشغولید که از آن بیزارید، به یقین کارتان از کیفیت خوبی برخوردار نخواهد بود. اگر دل در گرو کار خویش نداشته باشید و انرژی و نیروی تحرک شما، به رکود کشیده شود و در کارتان شور و حرارت نباشد، کیفیت کارتان به شدت پایین می آید. تجربه ثابت کرده است که اگر کسی از کارش راضی نباشد، نمیتواند رضایت مدیر، شریک یا مشتریان خود را جلب کند. چنین کسی اگر حقوق بگیر باشد، احتمال بسیار اندکی می توان داد که به مقام بالاتری ارتقاء یابد یا افزایش حقوق قابل ملاحظه ای دریافت کند. اگر پیشه ور باشد، احتمال بسیار کمی وجود دارد که کسب و کار پررونقی داشته باشد. به هر حال درآمد هر کس نمایان گر علاقه ی او نسبت به کار خویش است. از سوی دیگر درآمد با دستکزد کم از کیفیت کار می کاهد و این سیر قهقرایی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

وقتی می گوییم که شما باید شیفته کار خود باشید، بدان مفهوم نیست که شغل دلخواهتان بدون مشکل و ناکامی خواهد بود. انتظار نداشته که چون به کار خود عشق می ورزید، به بهشت موعود خواهد رسید. ارتباط بین انسان و کار دلخواهش را می توان به عاشقی تشبیه کرد که به وصال معشوق رسیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، هرکس می تواند از تمام موانعی که در راهش می بیند، به سهولت بگذرد. چهره های موفق در هر زمینه نیز با اینکه به کارشان عشق می ورزیدند، گاهی با تندباد های وحشتناک یاس، دل زدگی، فشار و تردید روبرو شده اند. اگر میخواهید از میزان علاقه ی خود به کارتان آگاه شوید، پاسخ صادقانه و صریحی به این سوال بدهید:

اگر یک میلیارد تومان برنده شوید آیا باز هم کار خود را ادامه می دهید؟

افرادی که در انتظار بازنشستگی روزشماری می کنند، در حقیقت از زندگی عقب نشینی کرده اند و ماهیت خود را باخته اند. آنان انسان های نیمه مرده ای هستند که تنها حضور فیزیکی دارند. اگر می خواهید عمری طولانی و شادمان داشته باشید، به کاری دست بزنید که به راستی از آن لذت می برید. فشار های روانی و ناکامی ها موجب کهولت زودرس می شود. برای اینکه از درون جوان بمانید، باید خواسته های قلبی خود را محترم بشمارید و به کاری بپردازید که دلباخته و مجذوبش باشید.

تنها زمانی می توانید در کار خود موفق باشوید که باور کنید کاری که انجام می دهید، کالمترین کار دنیاست، پس در قلب خودتان جایی برای کارتان بگشایید و عشق و علاقه ی خود را در کارتان متمرکز کنید.

به هر کاری که دلتان بخواهد، می توانید دست بزنید، مشروط به این که تصمیم بگیرید و نیروی مورد نیاز آن کار را از خود مایه بگذارید.

همواره شغل دلخواهتان در انتظار شماست. این شمایید که نباید او را در انتظار بگذارید. باورش کنید و به سویش بشتابید.

کسی مجبور نیست که به خاطر معیشت، به کاری خلاف میل خود دست بزند.

تنها راه دست یابی به ثروت، دست زدن به کاری است که از آن واقعا لذت می برید.

شغل دلخواه خود را بدون توجه به موانع دنبال کنید. فراموش نکنید که تنها شما می توانید سرنوشت خود را تعیین کنید.

اگر در درون خویش به دنبال آنچه مانع موفقیت شماست، بگردید در خواهید یافت که بزرگترین مانع شما برای دست زدن به کار دلخواهتان آن است که باور کرده اید آنچه برای دیگران معقول است برای شما موجه و معقول نیست.

خطر کنید و دست اهریمن ترس را از قلب خود و ذهن خود دور کنید تا موفق شوید.

/ 0 نظر / 41 بازدید