ده درس مدیریت اقتصادی ژاپنی ها به آمریکایی ها.................................

این تحقیق تحت عنوان  « 10 درسی که شرکت های آمریکایی می توانند از روش حسابداری مدیریتی شرکتهای ژابنی یاد بگیرند » بوده است . و اما خلاصه تحقیق :

 

در این تحقیق هدف این بوده است که مقایسه ای در بین شرکت های آمریکایی و ژاپنی از حیث روش های حسابداری مدیریت و روش های کنترلی داشته باشد . محققان این مقاله آقایان ربرت هاول و می چی هارو ساکورایی استادان رشته حسابداری مدیریت در دانشگاههای ژاپن و آمریکا هستند و برای انجام این تحقیق این دو با هم همکاری داشته اند و هر یک در بین شرکت های کشور خود مشابهت ها و تفاوت های روش های حسابداری مدیریتی را بررسی کرده اند این دو محقق به هدایت و رهبری مدیران ارشد مالی و حسابداری شرکت های Motorola,Mobil and Nestle,AT&T,DEC و همچنین شرکت های ژاپنی مانند Toyota,chemical Toshiba,Zexel,Nippon Steel,Nissan and Mitsubishi پرداخته اند  تا عملیات حسابداری مدیریتی که در شرکت های ژاپنی و آمریکایی انجام می شود را با هم مقایسه کنند . نتایج این تحقیق بصورت 10 درسی که شرکت های آمریکایی می توانند از روش حسابداری مدیریتی شرکتهای ژاپنی بگیرند ، ارائه شده است .

 

 

درس چهارم : نقش فعال مدیریت هزینه در شرکت های ژاپنی : در رابطه با کاهش هزینه/کاهش قیمت که در درس سوم بیان شد ، مدیران ژاپنی قبل از مرحله سیکل عمر محصول در مرحله برنامه ریزی برای تولید ، هزینه ها را بررسی می کنند بنابراین آنان نقش کلیدی در مرحله برنامه ریزی برای تولید دارند بر عکس در شرکت های آمریکایی آخرین گروهی که در فرآیند تولید به کار گرفته   می شود حسابداران هستند و معمولا در پایان آنجه را که در فرآیند تولید اتفاق افتاده است را گزارش می کنند .

درس پنجم : گزارش به مدیران ، در شرکت های ژاپنی بازخوردها و گزارشات سریعا برای افرادی که مسئول مستقیم آن فعالیت به خصصوص هستند ، ارسال می شود . در حالی که مدیران آمریکایی تمایل دارند گزارشات را به صورت متراکم و انبوه فقط برای مدیران عالی سازمان ارسال کنند یعنی جایی که اطلاعات برای آن ها نامربوط است .

درس ششم : معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد  ، در شرکت های ژاپنی از معیار بازده فروش (ROS ) جهت ارزیابی عملکرد مالی استفاده می شود در حالی که در شرکت های آمریکای هنوز از معیار بازگشت سرمایه ( ROI ) استفاده می شود .

درس هفتم : نقش حسابداران در فعالیتهای تجاری ، حسابداران ژاپنی نسبت به حسابداران آمریکایی نقش فعالتری را در فعالیت های تجاری ایفا می کنند . از حسابداران ژاپنی نسبت به همکاران آمریکایی آنها در اموری چون مدیریت هزینه ها ، بودجه بندی و امور دیگر حسابداری مدیریت  ، بیشتر استفاده می شود .

درس هشتم : وظیفه بودجه بندی و برنامه ریزی ، بین شرکت های ژاپنی و آمریکایی در مورد اینکه چرا و چطور بودجه ها باید تهیه شوند ، اختلاف فاحشی وجود دارد . در شرکت های آمریکایی از بودجه به عنوان وسیله ای برای ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده می شود و آن مستقیما به حقوق و مزایای مدیران پیوند میخورد . اما در شرکت های ژاپنی برای ارزیابی عملکرد افراد از ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده نمیشود و به عبارت دیگر از نتایج بودجه برای تعیین مبنای حقوق و مزایا استفاده نمی کنند . همچنین در شرکت های ژاپنی بودجه را بصورت ریز یعنی به شکل سنتی معمول در آمریکا تهیه نمی کنند از همین رو سرعت تهیه آن نیز سریعتر است .

درس نهم : وظیفه مدیریت منابع انسانی در شرکت های ژاپنی ، استخدام مادام العمر بخشی از فرهنگ ژاپنی شده است از همین رو در آنجا با استفاده از سیستم چرخش شغلی ، کارکنان در همه زمینه های شرکت تجربه به دست می آورند و در نهایت آن ها آن قدر      با تجربه شده اند که بتوانند تصمیماتی بگیرند که کل شرکت را متاثر کند همچنین شرکت های ژاپنی نسبت به شرکت های آمریکایی مبلغ بیشتری برای کارکنان هزینه می کنند . در حقیقت لازم نیست تا حسابداری پرسنلی به عنوان شاخه زیر گروه حسابداری کل باشد بلکه همه مهارت ها و تجارب آنها به عنوان هزینه های آموزشی شرکت در نظر گرفته می شود .

 

 

درس دهم : کارایی و اثر بخشی حسابداری شرکت های ژاپنی

مجریان این تحقیق قصد ندارند که بگویند عملکرد حسابداران شرکت های آمرسکایی غیر اثر بخش و ناکاراست  بلکه آن ها معتقدند که حسابداران ژاپنی تمرکز و توجه بیشتری روی وظایف حسابداری مدیریتی نسبت به همکاران آمریکایی خود دارند و این باعث موفقیت بلند مدت شرکت های ژاپنی می شود در حالی که حسابداران آمریکایی بیشتر روی حسابداری تاریخی تمرکز دارند .

در مورد این 10 فعالیتی که در بالا ذکر شد باید بیان شود که اثر مثبت این فعالیت ها بر سود سهام داران اثبات نشده است ولی مزیت این فعالیت ها بر موقعیت بهتر شرکت های ژاپنی در « آینده » خودش را نشان می دهد ( در اموری چون توسعه بیشتر محصولات و فرآیند ها و کاهش هزینه ها ) مدیران آمریکایی به منظور رقابت با شرکت های ژاپنی در قرن 21 باید نسبت به روش های حسابداری و مالی شرکت های ژاپنی آگاهی داشته باشند و در برنامه های استراتژیک خود نسبت به الگوبرداری از این روش ها اقدام کنند تا از مزایای آن ها برای شرکت های خود برخوردار شوند   .

درس اول : در ژاپن « یک » روش یکسان وجود ندارد

از آنجا که بین شرکت های ژاپنی اموری چون بهره وری ، کیفیت و تولید به روش های مختلفی انجام می گیرد

بنابر این هر شرکت نیازمند سیستم حسابداری مدیریتی خاص خودش است (منطبق با خواسته ها و شرایط خاص خود)

از این رو نمی توان ادعا کرد که در ژاپن یک روش یکسان برای حسابداری مدیریت وجود دارد .

درس دوم : تعهد به مشتریان در سطح جهانی

مدیران ژاپنی فهمیده اند که موفقیت واقعی در آن است که بتوانند بهتر از رقبا خواسته های مشتریان را برآورده کنند

اما این خصوصیت بین شرکتهای آمریکایی پیدا نمی شود زیرا آن ها بر سود سهام داران بیش تر از نیازهای مشتریان تاکید دارند .

درس سوم : « کاهش هزینه/کاهش قیمت »  عقیده شرکت های ژاپنی است . به این معنی که مدیران ژاپنی به تجربه آموخته اند که به طور معمول قیمت ها در آینده همیشه رو به کاهش می رود ، بنابراین برای بازگشت سرمایه قابل قبول هزینه ها هم باید کاهش یابند . اما مدیران آمریکایی هنوز از روش قیمت گذاری هزینه به علاوه یک مبلغ دیگر استفاده میکنند و در استراتژی قیمت گذاریشان به هزینه های تولید در بلند مدت توجه ای ندارند .

/ 0 نظر / 20 بازدید