سلام...............................................

سلام ، همیشه آغازگر بوده است و آغاز کردن همیشه نوید ایجاد یک نو شدن را می دهد

وامروز با این سلام تولد یک اندیشه نو را در وبلاگ شب اندیشه جشن میگیریم به امید آنکه هر روز شاهد اندیشه های نو و برتر باشیم اینجا شب اندیشه است ، به این دلیل از این استعاره استفاده شده است که همیشه آغاز روز و آغاز نوشدن و بنیانگذار تمام روزهای تاثیرگذار در تاریخ جهان شب بوده است و هست شب یک فرصت است برای یک شروع دیگر نه فقط استراحت و ملالت بلکه آغاز یک اندیشه دیگر . دوستان عزیز این آشنایی شما را با این وبلاگ فارسی گرامی میداریم و از شما ملتمسیم که تا انجا که در توانتان هست و موجب اختلال در اوقات گرامی شما نمی شود آرا و نظرهای جدید خود را به اشتراک گذاشته تا این مکان بنگاهی برای پراکنده کردن آرا و نظرها و ایده های جدید باشد.

  هرچند ممکن است ایده های جدید کارا ، مثبت ، ارزشمند و یا به همان مقدار مسموم باشد لیکن در درجه اول نو بودن اندیشه برایمان مهمتر است چرا که همیشه و همه جا اندیشه های موثر و کارا از میان اندیشه های نو  و رنگارنگ برخواسته است لیکن اظهار نظر در مورد مثبت بودن آرا و اندیشه ها را به شما خوانندگان عزیز میسپاریم و ما فقط صرفا نو بودن اندیشه را مد نظر داشته آن را پاس میداریم .

امید آنکه بتوانیم در این جامعه مجازی کوچک پایگاهی درست کنیم برای انتشار اندیشه های نو و برتر .

/ 0 نظر / 19 بازدید