600 سال استعمار- دلایل ظهور و سقوط تمدنهای شرق و غرب
نویسنده : نو اندیش - ساعت ٥:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳
 

 

کشورهای در حال جنگ اروپای قرون وستا جهان را دگرگون کردند آنها تشنه تسخیر بودند، تشنه تجارت، استعمار و ترویج دین و از همان کنج کوچک غرب اوراسیا تمدنشان را به چهار گوشه جهان صادر کردند.

اندکی بعد تمدن غرب تمدن غالب و چیره دنیا شده بود. غرب الگوی کسب و کارش را به دیگران آموخت، هیمنطور روش علمی اش و قانون و سیاستش، شیوه لباس پوشیدنش، حرف زدنش و البته تعبدش.