دردانه های لیلی
نویسنده : نو اندیش - ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
 

متاسفانه در این روزگاران همکاران بسیاری را از دست دادیم که خلا آنها به وضوح مشخص است مدتی بود که شاعره خوب مان متخلص به لیلی  دردانه های خود را جهت رنگین نمودن این وبگاه برایمان هدیه می کردند که مدتی است این مکان را فراموش و دلهای ما را خالی از محبت و الطاف خویش نمودند و من این دفتر را به نام دردانه های لیل به یاد وی همچنان باز نگه میدارم خدا را چه دیدید؟ می گویند دنیا خیلی کوچک است شاید روزی دوباره به ما سرزدند .